(Tüm sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir.) -
Msn sohbetlerinizde kullanabileceğiniz sorular.

Do you have any pets?
Evde beslediğin hayvanın var mı?

What was the last book you read?
En son okuduğun kitap hangisiydi?

Do you like to cook?
Yemek yapmayı sever misin?

What's your favorite food?
En sevdiğin yemek ne?

Are you good at cooking/swimming/etc?
Yemek pişirmede / Yüzmede / vb. iyi misin?

Are you married or single?
Evli misin bekar mısın?

Do you have brothers and sisters?
Erkek veya kız kardeşin var mı?

Are they older or younger than you?
(Kardeşlerin) Onlar senden büyük mü yoksa küçük mü?

Do you like baseball?
Beyzbol'u sever misin?

Do you live alone?
Yalnız mı yaşıyorsun?

Do you live in a house or an apartment?
Müstakil evde mi apartmanda mı oturuyorsun?

Have you ever lived in another country?
Hiç başka bir ülkede yaşadın mı?

Have you ever met a famous person?
Hiç ünlü biriyle tanıştın mı?

How do you spend your free time?
Boş vakitlerinde ne yapıyorsun?

How long have you been studying English?
Ne kadardır İngilizce öğreniyorsun?

How old are you?
Kaç yaşındasın?

How tall are you?
Boyun kaç?

Tell me about a favorite event of your adulthood.
Bana yetişkinliğinde başından geçen en sevdiğin olayı anlatsana.

Tell me about a favorite event of your childhood.
Bana çocukluğunda başından geçen en sevdiğin olayı anlatsana.

What are your hobbies?
Hobilerin nelerdir?

What two things could you not do when you were.....?
... olsaydın yapmayacağın iki şey ne olurdu?

What countries have you visited?
Hangi ülkeleri gezdin?

What country are you from?
Hangi ülkedensin?

What do you do on Sundays?
Pazarları ne yaparsın?

What do you do? What's your job?
Ne iş yaparsın? İşin ne?

What do you like to do in your free time?
Boş zamanlarında ne yapmayı seversin?

What hobbies do you have?
Hangi hobilerin var?

What is the nearest bus stop or train station to your house?
Evinize en yakın otobüs durağı yada tren istasyonu nerde?

What is your motto?
Hayattaki sloganın nedir?

What is your religion?
Dinin nedir?

What kind of food do you like?
Ne tür yemekler seversin?

What kind of people do you like?
Nasıl insanları seversin?

What kind of people do you not like?
Nasıl insanları sevmezsin?

What languages do you speak?
Hangi dilleri konuşuyorsun?

What two things could you not do when you were a child, but you can do now?
Çocukken yapamadığın ama şimdi yapabildiğin iki şey nedir?

What's something you do well?
İyi yaptığın şey nedir?

What's your address?
Adresin nedir?

What's your father like?
Baban nasıl biri?

What's your mother like?
Annen nasıl biri?

What's your name?
Adın ne?

What's your phone number?
Telefon numaran ne?

What's your telephone number?
Telefon numaran ne?

When did you start to study English?
Ne zaman İngilizce öğrenmeye başladın?

Where are you from?
Nerelisin?

Where do you live?
Nerede yaşıyorsun?

Where do you live? How long have you lived there?
Nerede yaşıyorsun? Orada ne kadardır yaşıyorsun?

Where were you born?
Nerde doğdun?

Which sports do you like?
Hangi sporları seviyorsun?

Who do you live with?
Kiminle yaşıyorsun?

Who do you respect the most?
En çok kime saygı duyarsın?

Who has had the most influence in your life?
Hayatında en çok kimin etkisi oldu?

Would you like to be famous?
Ünlü olmak ister misin?

What do you think you will be doing five years from now?
Beş yıl sonra ne yapıyor olacağını düşünüyorsun?

Where do you think you'll be living five years from now?
Beş yıl sonra nerede yaşıyacağını düşünüyorsun?

What is your goal in life?
Hayattaki amacın nedir?

Are you a 'morning' or 'night' person?
Gündüz insanı mısındır yoksa gece mi?

When do you feel best? In the morning, afternoon, or evening?
Ne zaman kendini en iyi hissedersin? Sabah mı, öğleden sonra mı yoksa akşam mı?

How many cities have you lived in?
Kaç tane şehirde yaşadın?

What jobs have you done?
Hangi işleri yaptın?

Which do you prefer, sunrises or sunsets?
Hangisini tercih edersin, güneşin doğuşunu mu yoksa batışını mı?

What could you do as a child that you can't do now?
Çocukken yapıp şimdi yapamadığın şeyler neler?

Who is your next door neighbor in your home country?
Ülkendeki kapı komşun kim?

What is he or she like?
O nasıl biridir?

Did you get along with each other?
Birbirinizle iyi anlaşır mısınız?

What is the your worst memory?
En kötü anın nedir?

How many times did you move as a child?
Çocukken kaç kere taşındınız?

Are you a task oriented person or a people oriented person?
Görev odaklı biri misin yoksa insan odaklı mı?

What is the profile of the wife/husband you would meet?
Tanışmak isteyeceğin müstakbel karının/kocanın nasıl biri olmasını isterdin?

What kind of woman/man would you like to marry?
Nasıl bir kadınla/adamla evlenmek isterdin?

Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers