Do you think cars should be banned from city centers?
Sizce arabalar şehir merkezinde yasaklanmalı mı?

Do you think people should recycle newspapers?
Sizce insanlar gazeteleri geri dönüştürmeli mi?

Do you think there are lessons to learn from nature?
Sizce doğadan öğrenecek derslerimiz var mı?

How often is garbage collected in your neighborhood?
Sizin çevrenizde çöpler ne sıklıkla toplanır?

What are some things that can be recycled?
Geri dönüşümü olabilecek şeyler nelerdir?

What are some types of pollution?
Bazı kirlilik çeşitleri nelerdir?

What are some ways that you can reduce pollution in your country?
Ülkende bazı kirliliği azaltma yöntemleri neler olabilir?

What can you do to help prevent pollution?
Kirliliği önlemeye yardımcı olmak için sen neler yapabilirsin?

What can you do to make this world a better place?
Bu dünyayı daha iyi bir yer yapabilmek için neler yapabilirsin?

What do you think of people who smoke cigarettes indoors?
İçerde sigara içen insanlar hakkında ne düşünüyorsun?

What is the most important issue facing the environment today?
Bugün çevrenin karşı karşıya kaldığı en önemli mesele nedir?

What types of energy are popular in your native country?
Ülkenizde ne çeşit enerji popülerdir?

What is the main problem with renewable energy sources?
Yenilebilir enerjiyle ilgili temel problem nedir?

What can large cities do to improve their air quality?
Büyük şehirler hava kalitesini arttırmak için neler yapabilir?

Do you think global warming is real?
Sizce küresel ısınma gerçekten var mı?

Are worried about global warming?
Küresel ısınma konusunda endişeli misiniz?

What's happening to forests in the world?
Dünyadaki ormanlara neler oluyor?

What happens when we remove forests?
Ormanları yok ettiğimizde ne olur?

What can we do to protect forests?
Ormanları korumak için ne yapmalıyız?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers