Were there many children in your family?
Ailenizde çok çocuk var mı?

How many children do you have? How many would you like to have?
Kaç çocuğunuz var? Kaç tane olmasını isterdiniz?

Do you enjoy being around children?
Etrafta çocukların olmasından hoşlanır mısınız?

When you were a child, what did you want to be when you grew up?
Çocukken büyüyünce ne olmak isterdiniz?

What are the positive or negative things about being a child?
Çocuk olmanın olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

What is most annoying or amazing thing about children?
Çocukların en can sıkıcı veya şaşırtıcı tarafları nelerdir?

What is the most important thing that we need to teach children?
Çocuklara öğretmemiz gereken en önemli şey nedir?


What do you think about children commit crimes?
Suç işleyen çocuklar hakkında ne düşünüyorsun?

What was your favorite game when you were a child?
Çocukken en sevdiğin oyun neydi?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers