Do you know someone who has done any volunteer work?
Gönüllü çalışan birini tanıyor musun?

What was it?
Ne yaptı?


Did he or she enjoy it?
Bundan keyif aldı mı?

How can you help after a natural disaster?
Doğal bir felaketten sonra nasıl yardım edersin?

Have you ever volunteered to help in a disaster?
Bir felakette hiç yardım ettin mi?


Have you ever given money to a charity?
Hiç bir yardım kuruluşuna para verdin mi?

How do you decide what charity to give to?
Hangi yardım kuruluşuna para vereceğine nasıl karar verdin?

What is a disaster?
Felaket nedir?

Have you ever been in a disaster?
Hiç bir felaket yaşadın mı?

What kind of disasters are common in your country?
Ülkenizde hangi felaketler yaygındır?

How are families affected by disasters?
Aileler felaketten nasıl etkilenir?

How are the problems solved after a disaster?
Bir felaketten sonra sorunlar nasıl çözülür?

Do some natural disasters occur repeatedly in the same area?
Bazı doğal felaketler aynı yerlerde tekrar tekrar olur mu?

What are examples of man-made disasters?
İnsan eliyle meydana gelen felaketlere örnekler nelerdir?

What examples are there of natural disasters?
Doğal felaket örnekleri nelerdir?

Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers