Describe a perfect date.
Mükemmel bir flörtü tarif eder misin.

Describe the appearance of the person you would like to date?
Çıkmak istediğin kişinin görünüşünü tarif eder misin?

Describe the character of the person you would like to date?
Çıkmak istediğin kişinin karakterini tarif eder misin?

Do you believe in love at first sight?
İlk görüşte aşka inanır mısın?

Do you have a boyfriend/girlfriend?
Erkek arkadaşın / kız arkadaşın var mı?

Where did you meet your him/her?
Onunla nerede tanıştın?

What does he/she look like?
Neye benziyor?

Have you ever had a crush on someone?
Biriyle çarpıştın mı?

Have you ever hated loving someone?
Birini sevmekten nefret ettin mi?

Have your parents ever disapproved of any of your relationships?
Hiç anne babanın ilişkini onaylamadığı oldu mu?

How old were you when you had your first boyfriend or girlfriend?
İlk erkek / kız arkadaşın olduğunda kaç yaşındaydın?

How old were you when you went on your first date?
İlk buluşmana gittiğinde kaç yaşındaydın?

Is going out on dates important for you?
Biriyle çıkmak senin için önemli mi?

What are some popular places to go on a date?
Buluşmalarda gidilecek popüler yerler nereleridir?

What do you like to talk about when on a date?
Biriyle çıktığında ne konuşursunuz?

What kind of clothes do you wear on a date?
Biriyle çıktığında ne giyersin?

What was the most boring date you've ever been on?
En sıkıcı buluşman hangisiydi?

What was the most interesting date you've ever been on?
En ilginç buluşman hangisiydi?

Would you prefer to go out with a quiet or a talkative person?
Sesiz biriyle mi yoksa konuşkan biriyle mi çıkmak istersin?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers