What will the future be like?
Gelecek nasıl olacak?

Will robots replace humans?
Robotlar insanların yerini alacak mı?

Can you think of movies that have robots in them?
İçinde robotların olduğu filmleri söyler misin?

Do you think we create a new problem with each invention?
Sence her yeni icatla yeni bir problem mi yaratıyoruz?

Do you want to get married?
Evlenmek istiyor musun?

What high school are you going to go to?
Hangi liseye gideceksin?

How can we preserve the future for the next generation?
Geleceği bir sonraki nesil için nasıl koruruz?

How will computers change in the future?
Bilgisayarlar gelecekte nasıl değişecek?

How will transportation develop in future times?
Ulaşım gelecekte nasıl gelişecek?

How old will people live to be in the future?
Yaşlı insanlar gelecekte nasıl yaşayacak?

Can fortune-tellers predict the future?
Falcılar geleceği görebilir mi?

Is it possible to know the future?
Geleceği bilmek mümkün mü?

How will technology change?
Teknoloji nasıl değişecek?

How do you think (your country) will change in the future?
Ülkenin gelecekte nasıl değişeceğini düşünüyorsun?

How do you think YOU will change in the future?
Sen gelecekte nasıl değişeceğini düşünüyorsun?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers