Do you give money to registered charities? (e.g. World Wildlife Fund, Green Peace)
Kayıtlı hayır kuruluşlarına para verir misin? (örneğin Vahşi Hayatı Koruma, Green Peace gibi)

Can you name some other registered charities?
Başka hayır kurumlarının isimlerini sayabilir misin?

Are there any charities in (your town/city)?
Kasabanda / Şehrinde hiç hayır kuruluşu var mı?

How about in (your country)?
Ya ülke genelinde?

Do you give money to beggars or homeless people? Why or why not?
Dilencilere ve evsiz insanlara para verir misin? Neden yada neden değil?

How do you know if a beggar is a real beggar?
Bir dilencinin gerçekten dilenci olduğunu nasıl anlarsın?

Do you think the government should give money to homeless people?
Evsiz insanlara devlet para vermeli mi?

How about jobless people?
Ya işsiz insanlara?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers