Are there animal rights groups where you live?
Yaşadığınız yerde hayvan hakları grupları var mı?

What kind of animals do humans ride?
İnsanlar hangi hayvanların üstüne biner?

Are you afraid of snakes?
Yılandan korkar mısın?

Are you frightened of spiders?
Örümcekten korkar mısın?

Are your pet(s) healthy?
Ev hayvanın (hayvanların) sağlıklı mı?

Can you name some endangered species?
Yok olma tehlisenide olan türleri söyler misin?

Can you ride a horse?
Ata binebilir misin

Do you consider yourself an animal lover?
Kendini hayvan dostu olarak görüyor musun?

Do you ever go bird watching?
Hiç kuş izlemeye gittin mi?

Do you ever talk to your pet? If so, what do you say?
Hiç ev hayvanınla konuştun mu? Öyleyse ne dedin?

Do you have a cat?
Kedin var mı?

Do you have a dog? If so, what's your dog's name?
Köpeğin var mı? Öyleyse adı ne?

Do you have any pets?
Ev hayvanın var mı?

If not, would you like to have a pet?
Yoksa, ev hayvanın olsun ister misin?

Have you ever had a pet?
Hiç ev hayvanın oldu mu?

Do you know anyone who has a horse?
Atı olan birini tanıyor musun?

Do you know anyone who keeps their dog in their house?
Köpeğini evinde besleyen birini tanıyor musun?

Do you know someone who owns an unusual pet?
Sıradışı bir ev hayvanına sahip birini tanıyor musun?

Do you love your pet?
Ev hayvanını çok seviyor musun?

Do you prefer dogs or cats?
Köpekleri mi kedileri mi tercih edersin?

Do you talk to your pet sometimes?
Bazen ev hayvanınla konuşuyor musun?

Do you think it is acceptable to test cosmetics on animals?
Hayvanların üstünde kozmetiklerin test edilmesini kabul edilebilir buluyor musun?


Do you think it is right to keep wild animals in a zoo?
Vahşi hayvanların hayvanat bahçesinde beslenmesinin doğru olduğunu düşünüyor musun?


Do you think people should buy and wear fur coats?
İnsanların kürk paltolar alıp giymesi gerektiğini düşünüyor musun?

Do you think that animals dream?
Hayvanların rüya gördüğünü düşünüyor musun?

Do your pets have special behavior problems?
Ev hayvanınızın bazı özel davranış sorunları var mı?

How do you deal with those problems?
Bu problemlerle nasıl başa çıkıyorsunuz?

Have you ever been bitten by a dog?
Bir köpek tarafından hiç ısırıldınız mı?

Have you ever been to a farm?
Hiç bir çiflikte bulundunuz mu?

What animals did you see there?
Orda hangi hayvanları gördünüz?

Have you ever been to a horse race?
Hiç at yarışında bulundunuz mu?

Have you ever been to a zoo? What animals did you see there?
Hiç hayvanat bahçesinde bulundunuz mu? Orda hangi hayvanları gördünüz?

Have you ever eaten rabbit meat?
Hiç tavşan eti yedin mi?

Have you ever gambled on a horse race?
Hiç at yarışında bahis oynadın mı?

Have you ever had a pet?
Hiç ev hayvanın oldu mu?

Have you ever ridden a horse?
Hiç ata bindin mi?


How long do you think a dog can live without food?
Bir köpek yemek yemeden ne kadar yaşar?


How much does it cost to keep your pet?
Ev hayvanını beslemek sana kaça mal oluyor?


Is is right to keep animals in a zoo?
Hayvanların hayvanat bahçesinde tutulması doğru mu?

What animal do you think is the funniest?
Sence en komik hayvan hangisidir?

What animals are you afraid of? (...scared of?)
Hangi hayvanlardan korkarsın?

What animals do you think is the most dangerous?
Sence en tehlikeli hayvan hangisi?

What are the most popular pets in your country?
Ülkendeki en popüler evcil hayvan ne?

What are some things a child can learn by having a pet?
Çocukların ev hayvanı sahip olduklarında öğrenecekleri şeyler nelerdir?


What is the most unusual pet you have ever seen?
Gördüğünüz en sıradışı hayvan hangisi?

What is your favorite animal?
En sevdiğiniz hayvan hangisi?

What joy does your pet bring you?
Ev hayvanınız kiye nasıl bir keyif veriyor?

What kind of animal would you like to be?
Hangi tür hayvan olmak isterdin?

What kind of dog do you have?
Ne tür bir köpeğin var?

What kind of pet would you like to have in the future?
Gelecekte hangi ev hayvanına sahip olmak isterdin?


What wild animals can you see around here?
Çevrende hangi vahşi hayvanları görüyorsun?

When was the last time you went to a zoo?
En son ne zaman hayvanat bahçesine gittin?

Where is the nearest zoo to your house?
Evinize en yakın hayvanat bahçesi nerde?

How often do you visit that zoo?
Ne sıklıkla hayvanat bahçesine gidersin?

When was the last time you went there?
En son ne zaman oraya gittin?

How much does it cost to get in?
İçeri girmek kaç para?

Why do people have pets? / Why do people keep pets?
Niye insanların ev hayvanları var? / Niçin insanlar ev hayvanı besliyor?

Why do some people not like pets?
Niye bazı insanlar ev hayvanlarını sevmezler?

Would you recommend that others keep pets similar to yours?
Başkalarına da kendinizinki gibi ev hayvanları beslemesini tavsiye eder misiniz?

Do you think animals have souls?
Hayvanların ruhu var mıdır?

Should we feed our pets unhealthy but tasty treats?
Ev hayvanlarımızı sağlıksız ama lezzetli şeylerle mi beslemeliyiz?


In your opinion, why do some people like to have unusual pets?
Sence, niye bazı insanlar sıradışı ev hayvanlarına sahipler?

Do you think dogs should be banned or muzzled?
Köpeklerin ağızlıkla dolaşması veya yasaklanması düşüncesinde misin?

Would you want to see aggressive dogs muzzled or banned?
Saldırgan köpeklerin ağızlık takmasını ya da yasaklanmasını ister misiniz?


What is a safari?
Safari nedir?

Would you go on a safari?
Safariye gider misin?

Have you ever hurt an animal?
Hiç bir hayvanın canını yaktın mı?

Was it intentional or unintentional?
Kasti mi bilmeden mi?

What is a breed?
Tür/soy nedir?

What breeds can you name?
Hangi türleri sayabilirsin?

What is a standard for a dog breed?
Bir köpek nesli standart nedir?

Which dog breed do you think is the most intellegent and which the dumbest?
Hangi köpek türü en akıllıdır ve hangisi en aptaldır?(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers