What is your biggest goal in life?
Hayattaki en büyük hedefin nedir?

How do you plan to achieve that goal?
Bu hedefi gerçekleştirme planın nedir?

What are your "short term" goals?
"Kısa dönem" hedeflerin nelerdir?

What are your "long term" goals?
"Uzun dönem" hedeflerin nelerdir?

Should parents help their children set goals?
Anne babalar hedef koyma konusunda çocuklarına yardım etmeli mi?

What are your educational goals?
Eğitimsel hedeflerin nelerdir?

What are your career goals?
Kariyer hedeflerin nelerdir?

What are your financial goals?
Maddi hedeflerin nelerdir?

Why are goals important?
Hedefler neden önemlidir?

Is having a goal in life effective in becoming successful?
Bir hedef sahibi olmak başarılı olmada etkili midir?

Is having a goal helpful in motivating a person?
Hedef sahibi olmak kişiyi motive etmede yardımcı mıdır?

Do you think people have fewer goals as they get older?
Sence insanlar yaşlandıkça daha mı az hedefleri olur?

Do you have any goals that you feel are unrealistic?
Gerçekçi olmadığını hissettiğin hedeflerin var mı?


What are your goals in your current job?
Şu anki işinde hedeflerin nelerdir?

What are the main differences between male and female goals?
Erkek ve kadınların hedefleri arasındaki temel fark nedir?

Which of your goals have you already achieved?
Şimdiye dek hangi hedeflerini başardın?

How would you feel if you failed to achieve any of your goals?
Hedeflerinden herhangi birini gerçekleştirmede başarasız olsaydın nasıl hissederdin?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers