How many English authors can you name?
Kaç İngiliz yazarın adını sayabilirsin?

How many of Shakespeare's plays can you name?
Shakespeare'in kaç oyununu sayabilirsin?

Have you read a translation of any English books in your language?
Hiç kendi diline çevrilmiş İngilizce kitap okudun mu?


What sort of books do you enjoy reading?
Ne çeşit kitaplar okursun?

Do you prefer fiction or non-fiction?
Bilimsel kitapaları mı kurgu kitapları mı tercih edersin?

What is your favorite book?
En sevdiğin kitap hangisi?

Who is your favorite writer?
En sevdiğin yazar kim?

Have you ever read a book and then seen a film of that book?
Hiç bir kitap okuyup sonra onun filmini izledin mi?

Did you read books when you were a child?
Çocukken kitap okur muydun?

Do you like science-fiction books?
Bilim kurgu kitaplarını sever misin?

Do you like love stories?
Aşk hikayelerini sever misin?

Do you like historical stories?
Tarihi hikayeleri sever misin?

Has seeing a film ever made you read the book it was based on?
Hiç seyrettiğin bir film seni kitabını okumaya teşvik etti mi?

Do you know any American writers?
Hiç bir Amerikalı yazar tanıyor musun?

How many books by Charles Dickens can you name?
Charles Dickens'ın kaç kitabını söyleyebilirsin?

Who are the most famous writers in your country?
Ülkendeki en ünlü yazar kim?

How many books do you read per year?
Yılda kaç kitap okursun?

What makes a 'classic' book?
Bir kitabı "klasik" yapan nedir?


Do you think that books are a thing of the past?
Sizce kitap geçmişe ait bir şey mi?

About how many books do you have in your house?
Evinde kaç kitap var?

Do you have a library card?
Kütüphane kartın var mı?

Are you a member of any public library?
Herhangi bir halk kütüphanesine üye misin?

Do you keep a journal?
Bir günlük tutuyor musun??

What sort of books do you enjoy reading?
Ne tür kitapları okumaktan hoşlanırsın?

Which book have you read recently?
En son hangi kitabı okudun / okuyorsun?

Do you give books to your friends as a present?
Arkadaşlarına hediye olarak kitap verir misin?

Some people say that "books are best friends". Is that true for you?
Bazı insanlar "kitap en iyi dosttur" der. Sence bu doğru mu?

Are book prices too high to buy in your hometown?
Yaşadığın yerde kitap fiyatları pahalı mı?

Do you like literature from other countries as well?
Başka ülke edebiyatlarını da sever misin?

Tell us a little about a book you have read recently?
Son zamanlarda okuduğun bir kitaptan bahseder misin?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers