What is conflict?
Çatışma nedir?

When you see the word "conflict", what do you think of?
"Çatışma" kelimesini gördüğünde ne düşünüyorsun?

What causes conflict?
Çatışmaya ne sebep olur?

Is conflict inevitable?
Çatışma kaçınılmaz mıdır?

Is conflict always negative?
Çatışma her zaman olumsuz mudur?

How can conflicts be resolved?
Çatışma nasıl çözülebilir?

What would you consider to be a constructive approach to conflict?
Çatışma için yapıcı yaklaşımın ne olacağını düşünüyorsun?

What would you consider to be a destructive approach to conflict?
Çatışma için yıkıcı yaklaşımın ne olacağını düşünüyorsun?

Does there have to be a winner and a loser of a conflict?
Çatışmada kazanan ve kaybeden var mıdır?

What happens to people who are involved in conflicts?
Çatışma içinde yer alan insanlara ne olur?

What conflicts are going on around the world?
Dünyada ne gibi çatışmlar oluyor?

What conflicts exist in your life?
Ülkenizde ne gibi çatışmalar var?

How do you deal with conflicts?
Çatışmalarla nasıl başa çıkarsın?

Can violent conflicts be solved with violence?
Şiddet içeren çatışmalar şiddetle mi çözülmeli?

Can conflicts at work place affect the efficiency of one's work?
İşyerindeki çatışmalar bir insanın iş verimini etkiler mi?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers