Are you afraid of flying?
Uçağa binmekten / uçmaktan korkar mısın?

Are you afraid of ghosts?
Hayaletlerden korkar mısın?

Are you afraid of giving a speech in public?
İnsanların önünde konuşmaktan korkar mısın?

Are you afraid of going to the dentist?
Dişçiye gitmekten korkar mısın?

Are you afraid of heights?
Yüksekten korkar mısın?

Are you afraid of scary movies?
Korku filmlerinden korkar mısın?

Are you afraid of the dark?
Karanlıktan korkar mısın?

Are you afraid to die? Why?
Ölmekten korkar mısın? Neden?

Are you afraid of getting old? Why?
Yaşlanmaktan korkar mısın? Neden?

Do you fear certain insects/animals?
Bazı böceklerden / hayvanlardan korkar mısın?

Do you know anyone with a phobia?
Fobisi olan birini tanıyor musun?

Do you like horror movies?
Korku filmlerini sever misin?

How do you react when you see something frightening?
Korkunç birşey gördüğünde nasıl tepki verirsin?

Is there any person you are afraid of?
Korktuğun kimse var mı?

What animal do you think is the most scary?
Sence hangi hayvanlar en korkunç?

What is the scariest movie you have ever seen?
Gördüğün en korkunç film hangisi?

What kinds of things make you nervous?
Seni ne tür şeyler sinirlendirir?

Do you ever have nightmares (bad dreams)?
Kabus (kötü rüyalar) görür müsün?

What is your biggest fear?
En büyük korku nedir?

How do you overcome your fears?
Korkularının nasıl üstesinden geliyorsun?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers