What are some things that define a culture?
Kültürü tanımlayan bazı şeyler nelerdir?

What do you think is interesting about your culture?
Sizin kültürünüzde ilginç olan şeyler nelerdir?

Why do you think culture is important?
Sence kültür neden önemlidir?

If you could change one thing about your culture, what would it be?
Kültüründe bir şeyi değiştirebilsen o ne olurdu?

Would you ever consider marrying or dating someone from another culture?
Başka kültürden biriyle evlenmey yada çıkmayı ister miydin?

What does it mean to be polite in your culture?
Kibar olmak sizin kültürde ne anlama gelir?

What is considered rude in your culture?
Kabalık sizin kültürde ne anlama gelir?


What do you think is important when visiting another culture?
Başka bir kültürü ziyaret ederken önemli olan nedir?

What customs do you practice?
Hangi gelenekleri uygularsın?

What customs do you think should be revised?
Sence hangi gelenekler gözden geçirilmeli?


(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers