What is a generation gap? Nesil farkı ne demektir?

Have you ever felt a generation gap with your friends?
Arkadaşlarınla aranda hiç nesil farkı hissettin mi?


How do you over come the generation gap?
Nesil farkının nasıl üstesinden gelirsin?

When do you feel the generation gap the most?
Nesil farkını en çok ne zaman hissedersin?

Is it possible to overcome a generation gap?
Nesil farkının üstesinden gelmek mümkün mü?

Do you think you can be a better parent than your own parents in future?
Sence gelecekte kendi anne babandan daha iyi bir anne baba olur musun?


When did you first become an adult in your mind?
Kendi kafanda bir yetişkin olduğunu ne zaman hissettin?

What roll does music play in generation gaps?
Müzik nesil farklarında nasıl bir rol oynar?

Followers