What's your favorite color?
En beğendiğin renk nedir?

Do you have a color that you hate?
Nefret ettiğin bir renk var mı?

Why do you hate it?
Niçin ondan nefret ediyorsun?

Do you think colors affect your mood?
Sence renkler ruh halini etkiliyor mu?

Do you think different cultures have different meanings for colors?
Sence farklı kültürler renklere farklı anlamlar yüklüyor mu?

What do the different colors mean in your culture?
Sizin kültürünüzde farklı renklerin anlamları nelerdir?

Can you think of different idioms or expressions involving color?
Renkleri içeren farklı deyimler yada ifadeler düşünebilir misin?

What colors are on your national flag?
Ulusal bayrağınız ne renk?

What's the best color for a car?
Bir araba için en iyi renk nedir?

What's the color for passion?
Tutkunun rengi nedir?

What color is money in your country?
Ülkenizde para ne renktir?

Do you know anyone who is color blind?
Renk körü olan birini tanıyor musun?


Do you think animals can see color?
Sizce hayvanlar renkleri görebilir mi?

Do you dream in color?
Rüyalarınızı renkli mi görürsünüz?

What do you think is the strangest color for a car?
Bir araba için en garip renk nedir?

What color ink do you like using the most?
En çok hangi renk mürekkep kullanmayı seversin?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers