Can you draw pictures well?
İyi resim yapar mısın?

Do you enjoy your art class at school?
Resim dersini sever misin?

Do you like modern art?
Modern sanatı sever misin?

Do you think of cartoons and comics as art?
Karikatür ve çizgi romanların sanat olduğunu düşünüyor musun?

Have you ever visited an art museum?
Hiç bir sanat müzesini ziyaret ettin mi?

What art form do you like best?
En çok hangi sanat türünü seviyorsun?

What famous painters do you know?
Hangi ünlü ressamları tanıyorsunuz?

What would life be like without art?
Sanatsız hayat nasıl olurdu?

Who are some famous artists in your country?
Ülkenizdeki ünlü sanatçılar kimler?

Do you enjoy taking photographs?
Fotoğraf çekmekten hoşlanır mısınız?

What things do you like to photograph?
Neleri fotoğraflamayı seversiniz?

Why do you enjoy art?
Sanattan niye hoşlanırsınız?

Do you think graffiti is art?
Grafitinin sanat olduğunu düşünüyor musunuz?

Have you ever gone to an exhibition?
Hiç bir sergiye gittiniz mi?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers