Why do you like living in the city?
Neden şehirde yaşamayı seviyorsun?

What are some of the advantages of living in a city?
Şehirde yaşamanın avantajları nelerdir?

What are some of the disadvantages of living in a city?
Şehirde yaşamanın dezavantajları nelerdir?

Do you know the neighbors who live near you?
Yakınında yaşıyan komşuları tanıyor musun?

What's your favorite city? Why?
En beğendiğin şehir hangisi? Neden?

What city do you live in?
Hangi şehirde yaşıyorsun?

What part of this city do you like the best?
Şehrin hangi bölümünü daha çok seviyorsun?

Can you describe the city?
Şehri tarif eder misin?

What aspects of life in the city would you complain about?
Şehir yaşamının hangi yönlerinden şikayet edersin?

What do you think should be done to improve living condition in cities?
Şehirlerideki yaşam koşullarını iyileştirmek için neler yapılmalı?

What are some differences between living in the city and living in the country?
Şehirde yaşamakla kırsalda yaşamak arasındaki farklar nelerdir?

What size city is best to live in? Why?
Hangi boyuttaki şehir yaşamak için idealdir? Niçin?

Would you prefer to live in a really old historical city, or a really new modern city?
Gerçekten eski tarihi bir şehirde mi yoksa yeni modern bir şehirde mi yaşamak isterdin?

If you had grown up in a different city, how would your life have been different?
Farklı bir şehirde büyümüş olsaydın hayatın nasıl farklı olurdu?

Did you grow up in the city or in the country?
Şehirde mi yoksa kırsalda mı büyüdün?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers