Do you get along with argumentative people?
Tartışmacı insanlarla anlaşır mısın?

Are you passionate about your beliefs?
İnandığın şeyler konusunda sabırlı mısın?

Do you ever try to impose your beliefs on others?
Hiç inandığın şeyleri başkalarına empose etmeye çalıştın mı?

Do you at times enjoy "playing the devil's advocate"?
Bazen "şeytanın avukatı" rolünü oynamayı sever misin?

Would you describe yourself as an argumentative person?
Kendini tartışmacı biri olarak tanımlar mısın?

Are you easily persuaded in an argument?
Tartışmada kolayca ikna edilir misin?

How do you feel when someone disagrees with everything you have to say?
Birim senin söylediğin herşeye karşı çıkarsa ne hissedersin?

Are hand gestures useful in an argument?
Tartışmalarda el jestleri gerekli midir?

Do you think it's disrespectful to argue with your elders?
Büyüklerinle tartışmak saygısızlık mıdır?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers