Have you been in the midst of danger before?
Daha önce hiç tehlikenin ortasında kaldın mı?

What do you do when you feel someone might be following you?
Birinin seni takip ettiğini hissetsen ne yapardın?

Have you put your life in danger before for your loved ones?
Daha önce sevdiğin biri için hayatını tehlikeye attın mı?

Have you put your life in danger before for a stranger?
Daha önce yabancı biri için hayatını tehlikeye attın mı?

Have you caused any danger to other people before?
Diğer insanlar için tehlikeli olabilecek birşeye neden oldun mu?

What was the most dangerous thing that you have done?
Yaptığın en tehlikeli şey neydi?

What time is the most dangerous time to go out?
Dışarı çıkmak için en tehlikeli saat kaçtır?


What do you do when you see someone in danger?
Birini tehlikede görsen ne yaparsın?

If you are in danger, what should you do?
Tehlike içersindeysen ne yapmalısın?


(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers