How old were you when you went on your first flight? Where did you go?
İlk uçağa binidiğinde kaç yaşındaydın? Nereye gittin?

Do you like to travel by airplane?
Uçakla seyahat etmeyi sever misin?

What was the longest flight you have ever taken?
Yaptığın en uzun uçuş hangisiydi?

What seat do you prefer: window, center or aisle?
Hangi yeri tercih edersin: pencere mi, orta mı yoksa koridor mu?

What are three things you're supposed to do before the flight takes off?
Uçak kalkmadan önce yapman gereken üç şey nedir?

What do you like to do during the flight?
Uçuş sırasında ne yapmayı seversin?

What are some movies you remember seeing on the plane?
Uçakta gördüğün filmlerden hatırladıkların hangileri?

What do you do when you experience turbulence?
Uçak türbülansa girdiğinde ne yaparsın?

Have you ever met anyone or established any relationships during a flight?
Uçaktayken biriyle tanıştın ya da arkadaşlık kurdun mu?

What should be done with obese people who practically take up two seats?
Uçakta iki kişilik yer işgal eden obes insanlar için ne yapılmalı?

Can you sleep during the flight?
Uçakta uyuyabilir misin?

Have you ever seen a female pilot? Why do you think that most pilots are men?
Hiç kadın pilot gördün mü? Pilotların çoğunun erkek olmasının sebebi nedir?

Would you like to be a flight attendant? What are the benefits and /or downfalls?
Uçuş görevlisi olmak ister misin? Bunun avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Are most flight attendants female? Is being a flight attendant considered a good job in your country? What do you think are the qualifications?
Uçuş görevlilerinin çoğu kadın mıdır? Uçuş görevlisi olmak ülkenizde iyi bir iş olarak düşünülür mü? Niteliklerinin neler olduğunu düşünüyorsun?

Are planes really safer than cars?
Uçaklar gereçekten arabalardan daha mı güvenlidir?

Would you rather have a younger, more beautiful/handsome flight attendant or an older, more experienced one?
Daha genç güzel/yakışıklı bir uçuş görevlin mi olsun istersin yoksa daha yaşlı ve deneyimli mi?

What are the advantages of traveling by airplane? What are the disadvantages?
Uçakla seyhat etmenin avantajları neledir? Dezavantajları nelerdir?

Do you know someone who is afraid of flying in an airplane?
Uçmaktan korkan birini tanıyor musunuz?

What questions should you ask when buying airplane tickets?
Uçak bileti alırken ne gibi sorular sorarsın?

What is a group rate?
Grup ücreti nedir?

What is a charter flight?
Chater seferi nedir?

What things can you see in an airport?
Havaalanında neler görebilirsiniz?

What questions do they ask you when you check-in at the airport?
Çekin bölümünde size hangi soruları sorarlar?

What questions do they ask you when going through immigration and customs at the airport?
Göçmen bürosu ve gümrük bölümlerinden geçerken size hangi soruları sorarlar?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers