Have you ever seen a celebrity in person?
Ünlü birini gördün mü?

Do you think it's moral to sell your private life to the media?
Özel hayatını medyaya pazarlamanın ahlaki olduğunu düşünüyor musun?


What do you think of the papparazzi?
Papparazziler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Why do you think there is such a high demand for gossip magazines and gossip TV programs?
Dedikodu dergilerine ve TV programlarına bu kadar çok talep olmasının nedeninin ne olduğunu düşünüyorsunuz?

What do you think of fans and fan-clubs ?
Fanatikler ve fan kulüpler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Did you have any heroes when you were a teenager?
Ergenlik çağındayken bir kahramanınız var mıydı?


Do you think there is a relationship between beauty and celebrity ?
Güzellik ve şöhret arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor musunuz?

Can you name some famous people?
Bazı ünlü isimlerini sayabilir misin??

Do you know someone famous?
Ünlü birini tanıyor musun?

Would you like to be famous? Why?
Ünlü olmak ister misin? Neden?

Are famous people happy?
Ünlü insanlar mutlu mu?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers