What is creativity?
Yaratıcılık nedir?

Do you consider yourself a creative person? Why?
Kendini yaratıcı biri olarak görür müsün? Neden?

What is something creative that you have done?
Yaptığın yayartıcı bir iş nedir?

Is creativity a good thing? Why or why not?
Yaratıcılık iyi bir şey midir? Neden ya da neden değil?

What are some ways that a person can be creative?
Bir insanın yaratıcı olmasını sağlayan yöntemler nelerdir?

Is taking a risk part of creativity?
Risk almak yaratıcılığın bir parçası mıdır?

Do you often question the way things work?
Eşyanın çalışma yollarını her zaman sorgular mısın?

Do you like to improve things?
Bir şeyleri iyileştirmeyi sever misin?

What are some creative ways to entertain children?
Çocukları eğlendirmenin yaratıcı yolları nelerdir?

Can you think of a device that would make people's life easier?
İnsanların hayatlarını kolaylaştıracak bir cihaz düşünebilir misin?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers