Do you have any bad habits?
Hiç kötü alışkanlığın var mı?

Do you bite your nails?
Tırnaklarını yiyiyor musun?

Do you over sleep? Do you sleep on the sofa?
Çok uyuyor musun? Kanepede uyuyor musun?

Do you sleep in your clothes?
Giyisilerinle uyuyor musun?

Do you eat late at night?
Gece geç saatte yemek yiyiyor musun?

What are some good habits to have?
Sahip olunacak bazı güzel huylar nelerdir?

What are healthy eating habits?
Sağlıklı yemek alışkanlıkları nelerdir?

What are bad eating habits?
Kötü yeme alışkanlıkları nelerdir?

What are good study habits?
İyi çalışma alışkanlıkları nelerdir?

What are bad study habits?
Kötü çalışma alışkanlıkları nelerdir?

Where do we learn our habits?
Alışkanlıklarımızı nereden öğreniriz?

What are some of your bad habits?
Bazı kötü alışkanlıkların nelerdir?

Do children learn bad habits at school or at home?
Çocuklar kötü alışkanlıkları okulda mı yoksa evde mi öğrenir?

Do you smoke?
Sigara içiyor musun?

Do you drink alcohol?
Alkol kullanıyor musun?

Do you spit on the street?
Sokağa tükürür müsün?

Do you throw rubbish on the street?
Sokağa çöp atar mısın?

Do you smoke at public places?
Halka açık yerlerde sigara içer misin?

Do you sleep in class?
Sınıfta uyur musun?

Are you extremely lazy?
Aşırı derecede tembel misin?

Do you cut people off in the middle of their stories and conversations?
İnsanların sözlerini hikayenin ya da sohbetin ortasında keser misin?

Does your mother or father have any bad habits?
Anne babanın herhangi bir kötü huyu var mı?

Is it easy or difficult to get rid of a bad habit?
Kötü huylardan kurtulmak kolay mıdır zor mudur?

Do other people's bad habits get on your nerves?
Diğer insanların kötü huyları sinirlerinizi bozar mı?

Have you been successful in getting rid of a bad habit?
Kötü bir huyundan kurtulmayı başardın mı?

Is always coming late a bad habit?
Hep geç kalmak kötü bir alışkanlık mı?

What bad habits bother you the most?
Seni hangi kötü huylar en çok sıkar?

What good habits do you most admire?
En çok hangi iyi huyları seversin?

How can you develop a good habit?
İyi bir huy nasıl geliştirilir?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers