Do you like to gossip?
Dedikoduyu sever misin?

Do your friends often gossip about you?
Arkadaşların sık sık senin hakkında dedikodu yapar mı?

Why do you think people like to listen to gossip ?
İnsanların neden dedikodu dinlemekten hoşlandıkarını düşünüyorsun?

Why do people like to gossip about the rich and famous?
İnsanlar neden zengin ve ünlülerin dedikodularını yapmayı sever?

What are the most common themes for gossip?
Dedikodunun en genel konuları nelerdir?

What are some of the things you like to gossip about?
Senin dedikodusunu yapmayı sevdiğin şeyler nelerdir?

What are some ways which gossip can be harmful?
Dedikonunun zararlı olduğu durumlar nelerdir?

Do you think gossip can be used for something good?
Sence dedikodu iyi bir şey için kullanılabilir mi?

Why is it considered that women gossip more then men?
Neden kadınların erkeklerden daha çok dedikodu yaptıkları düşünülür?

Where are some places where people like to gossip?
İnsanların dedikodu yapmayı sevdiği yerler nereleridir?

Which newspapers can be called gossip newspapers?
Hangi gazeteler dedikodu gazetesi olarak adlandırılabilir?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers