Dürüstlük

What is the definition of honesty?
Dürüstlüğün tanımı nedir?

What do we mean when we say a person is honest?
Birine dürüst dediğimizde neyi kastederiz?

Why is honesty important?
Dürüstlük neden önemlidir?

Why is honesty so difficult at times?
Dürüstlük bazen neden çok zordur?

When is honesty difficult?
Dürüstlük ne zaman çok zor olur?

What is the opposite of honesty?
Dürüstlüğün tersi nedir?

Why is it good to be honest?
Dürüst olmanın iyi tarafı nedir?

Why is dishonesty not good?
Dürüst olmamak neden iyi değildir?

Is there a difference between honesty and truthfulness?
Dürüstlükle doğruluk arasında fark var mıdır?

Is there a different between dishonesty and lying?
Dürüst olmamakla yalan arsında fark var mıdır?

When have you been honest?
Ne zaman dürüst olursun?

When have you been dishonest?
Ne zaman dürüst olamayan bir şey yaptın?

At what times do you appreciate people being honest with you?
Ne zaman insanların sana dürüst davranışlarını takdir edersin?

When have you had times when people have been dishonest with you?
Ne zamanlar insanlar sana dürüst olmayan davranışlarda bulundu?

How do you feel when you have been dishonest with someone?
Birine dürüst olmayan bir şekilde davrandığında ne hissedersin?

How do you feel when someone has been dishonest with you?
Biri sana dürüst olmayan bir şekilde davrandığında ne hissedersin?

Who have you been honest with?
Kime karşı dürüst davranırsın?

How can you be honest and not hurt someone?
Birine karşı hem dürüst hem de kırıcı olmamayı nasıl başarırsın?

Is it ever all right to give only a partial truth?
Bazen doğrunun bir parçasını söylemek yeterli midir?

Are there people that you do not trust?
Güvenmediğin insanlar var mı?

How can you tell when people are being dishonest with you?
Birine dürüst olmadığını nasıl söylersin?

How can people tell if you have been dishonest with them?
İnsanlar onlara karşı dürüst olmadığını sana nasıl söyler?

What kind of problems does dishonesty cause?
Dürüst olmamak ne gibi sorunlara neden olur?

What are some common situations when people are sometimes dishonest?
İnsanlar dürüst olmadıklarında ortaya çıkan genel durumlar nelerdir?

Is dishonesty every justifiable?
Dürüst olmamak haklı gösterilebilir mi?

Doğruluk

What is truthfulness?
Doğruluk nedir?

What do we mean when we say that a person if truthful?
Biri için doğru biridir dediğimizde neyi kastederiz?

Why is it important to be truthful?
Doğru olmak neden önemlidir?

Are you always truthful?
Her zaman doğru söyler misiniz?

What problems do you encounter when you are not truthful?
Doğruyu söylemediğinde ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsun?

How do people act when they are untruthful?
İnsanlar doğruyu söylemediklerinde nasıl davranır?

How do you feel when people have been untruthful with you?
İnsanlar size doğruyu söylemediklerinde nasıl hissedersiniz?

How do you feel when you have been untruthful to others?
Başkalarına doğruyu söylemediğinizde nasıl hissedersiniz?

What is a half truth?
Yarı doğru nasıl olur?

When have you told a half truth?
En son ne zaman yarı doğru konuştunuz?

What is a misleading truth?
Yanıltıcı doğru nedir?

How do you know when to trust someone?
Birine güvenebileceğinizi nasıl anlarsınız?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers