What homework do you usually do ?
Genelde hangi ödevleri yaparsın?

Is there anyone who makes you do your homework?
Ev ödevlerinizi yaptıran biri var mı?

Do you have your own room to study in?
Ders çalışacağın bir odan var mı?

What's on your desk or table where you study?
Çalıştığın masanın üstünde neler var?

Do you mind the presence of pets when you study?
Çalışırken yanında bir ev hayvanı olması senin için farkeder mi?

Do you interrupt your study activities or do all the homework at one sitting?
Ödevlerini ara vererek mi yoksa oturup bir defada mı yaparsın?

Do you usually do your homework at the last minute?
Genelde ödevlerini son dakikada mı yaparsın?

What are some good excuses to give your teacher for not doing your homework?
Ödevini yapmadığında öğretmenine söyleyeceğin iyi mazeretlerin nelerdir?

Do you feel you have too much homework?
Çok fazla ödevin olduğunu hissediyor musun?

When do you do your homework?
Ödevlerini ne zaman yaparsın?

When can homework be counterproductive?
Bir ödev ne zaman zarar verici olmaya başlar?

What do you prefer, a small room, open space or studying outside?
Hangini tercih edersin: küçük bir oda mı, açık alan mı, yoksa dışarıda çalışmak mı?

Where do boarding schools students do their homework?
Yatılı okul öğrencileri ödevlerini nerde yapar?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers