What do you know about being homeless?
Evsiz olma konusunda ne biliyorsunuz?

Does your city have a large homeless population?
Şehrinizde büyük bir evsiz nüfusu var mı?

Have someone you know been homeless?
Evsiz kalan birini tanıyor musunuz?

Does your country have many homeless people?
Ülkenizde çok evsiz var mı?

What do you think can done to help homeless people?
Evsiz insanlara yardım etmek için neler yapılabileceğini düşünüyrsunuz?

Have you done volunteer work in your community?
Kendi toplumunuzda gönüllü çalışma yaptınız mı?

Do you think it's acceptable for children to work late at night selling flowers and singing?
Çocukların gece geç saatlerde çiçek satması ve şarkı söylemesi sizce kabul edilebilir bir şey mi?

Do you think your town or city should make a place for beggars and homeless people to go, like a homeless shelter?
Şehrinizin ya da kasabanızın evsizlerin ve dilencilerin gitmesi için evsiz barınağı benzeri bir yer yapması gerektiğini düşünüyor musunuz?

Do you think it would reduce the amount of beggars and homeless people on the street?
Bunun caddelerdeki dilenci ve evsiz sayısını azaltacağını düşünüyor musunuz?


Do you think it would encourage people to be lazy?
Sizce Bu insanları tembelliğe teşvik eder mi?

Do you think the government should give money to homeless people?
Sizce devlet evsiz insanlara para vermeli mi?

How about jobless people?
Ya işsiz insanlara?

If you think the government should give money, about how much money do you think should be given?
Devletin para vermesi gerektiğini düşünüyorsanız bu para ne kadar olmalıdır?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers