Why do people immigrate to other countries? 
İnsanalar neden başka ülkelere göç eder?

What is the reason you moved out of your country to move here? 
Ülkenizi terk edip buraya taşınmamızın sebebi nedir?

Is immigration from one country to another a problem? In what ways do you see it as a problem? 
Bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmek problemli midir? Hangi yönlerden problemli görüyorsunuz? 

Do you know any immigrants? 
Hiç göçmen tanıyor musunuz? 

Do you think that immigrants are treated well in in most countries? 
Göçmenlere çoğu ülkede iyi davranıldığını düşünüyor musunuz? 

Should any government limit the number of immigrants entering the country? 
Devletler ülkeye giren göçmen sayısına sınır getirmeli mi?

What would be a good number? 
En iyi sayı ne olurdu?

Should immigrants have the same rights as native citizens?
Göçmenler yerel halkla aynı haklara mı sahip olmalı?

Is there a difference between political and economic immigration? 
Politik ve ekonomik göç arasında fark var mı? 

Should immigrants have the right to vote? 
Göçmenlerin seçme hakkı olmalı mı?

In which elections? 
Hangi seçimlerde? 

What should be done with the illegal immigrants entering a country? 
Ülkeye kaçak giren göçmenler hakkında neler yapılabilir?

Should the country of origin of illegal immigrants be held responsible? 
Kaçak göçmenlerin geldikleri ülkeler bundan sorumlu tutulabilir mi?

 Do you know anyone that is married to an immigrant?
Göçmen biriyle evli tanıdığın var mı?

Do you know any people who have emigrated from your country? 
Senin ülkenden göç etmiş birini tanıyor musun? 

Would you ever think of emigrating? 
Hiç göç etmeyi düşündün mü?

Why would you think of emigrating? 
Neden göç etmeyi düşünüyorsun? 

What would be some of the issues that would concern you about emigrating? 
Sana göç etmeyi düşündüren bazı konular neler olabilir? 

Are there a lot of immigrants in your community? 
Ülkende çok göçmen var mı? 

Do immigrants in your community isolate themselves into a certain area?
Ülkendeki göçmenler kendilerini belli bir bölgeye izole ediyor mu?

 Should immigrants be required to learn the local language?
Göçmenlerden yerel dili öğrenmeleri talep edilmeli mi?

 How would you help an immigrant learn the local language?
Yerel dili öğrenen bir göçmene nasıl yardım edebilirsiniz? 

Are immigration regulations too strict? 
Göçmen yasaları çok sert mi?

In what way should they be changed? 
Hangi açıdan değiştirilmeleri gerekir?

How does an immigrant become a citizen in your country? 
Bir göçmen nasıl ülkenizin vatandaşı olabilir?

How does immigration affect the economic situation in your community?
Göçmenler ülkenizdeki ekonomik durumu nasıl etkiliyor?

 To what extent has the culture of your community become richer by immigrants?
Ülkenizin kültürü göçmenlerle nasıl daha zengin hale gelir?

Should employers who employ illegal immigrants be penalized? 
Kaçak göçmenleri çalıştıran işverenler cezalandırılmalı mı?

Should illegal immigrants be deported?
Kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmeli mi?

Followers