Do you often use the Internet?
İnternet'i sık kullanır mısın?

When did you first use the Internet?
İnternet'i ilk ne zaman kullandın?

About how many hours a day do you use the Internet?
Günde yaklaşık kaç saat İnternet kullanırsın?

About how many hours a week do you use the Internet?
Haftada yaklaşık kaç saat İnternet kullanırsınız? 

Who uses the Internet the most in your family?
Ailenizde en çok kim İnternet kullanır?

What are some security issues you must think about when you access the Internet?
İnternet'e bağlandığında en çok dikkat ettiğin güvenlik konuları nelerdir?

Have you ever bought something using the Internet?
Hiç İnternet'i kulanarak birşey satın aldınız mı?


How can the internet help you learn English?
İnternet İngilizce öğrenmene nasıl yardımcı oluyor?

 Do you take advantage of this?
Bunun avantajlarını kullanıyor musun?

How can the Internet be improved?
İnternet nasıl daha iyi bir hale getirilebilir?

Do you think our lives have been improved by the Internet?
İnternet'in yaşamımızı daha iyi bir hale getirdiğine inanıyor musun? 

Do you have any ideas or ambitions to start an Internet company?
Bir İnternet şirketi kurmayı arzuluyor musun yada bu konuda fikrin var mı? 

Do men and women use the internet for different purposes?
Erkekler ve kadınlar İnternet'i farklı amaçlar için mi kullanıyor?

Do you use the Internet for fun or education?
İnternet'i eğlence için mi eğitim için mi kullanıyorsunuz?

What are some of the ways the Internet can be used for education?
İnternet'in eğitim amacıyla kullanılabileceği bazı alanlar nelerdir?

What are some of the ways the Internet can be used for entertainment?
İnternet'in eğlence amacıyla kullanılabileceği bazı alanlar nelerdir? 


What are the sites you most commonly access?
Genelde giriş yaptığın siteler hangileri ?What is the best thing about the Internet?
İnternet'teki en iyi şey nedir?

What problems does the Internet create? What problems does it solve?
İnternet hangi problemleri yaratıyor? Hangi problemleri çözüyor?

Which company is your Internet provider?
İnternet sağlayıcınız hangi şirket?Why did you choose this company?
Bu şirketi neden seçtiniz?

Are you satisfied with their service?
Servislerinden memnun musunuz?

How much does it cost you?
Size kaç paraya mâl oluyor? 

Is it expensive to access the Internet by mobile phone in your country?
Ülkenizden İnternet'e cep telefonuyla erişim pahalı mı? 

Does your family have wireless Internet access in your home?
Ailenizin evinde kablosuz İnternet var mı?

Do you access the Internet from your mobile phone?
Cep telefonundan İnternet'e erişiyor musunuz?

What type of pages do you access with your phone?
Telefonunuzdan hangi tür sayfalara ulaşıyorsunuz?

Do you have more many e-mail addresses?
Çok e-mail adresiniz var mı?

Why do you need more than one e-mail address?
Neden birden çok e-mail adresine ihtiyaç duyuyorsunuz?


Have you ever chatted on the Internet?
İnternet'te hiç chat yaptınız mı?

Is it dangerous to meet people on the Internet?
İnternet'te insanlarla tanışmak tehlikeli mi?

Would you like to go on a date with someone you meet on the Internet?
İnternet'te tanıştığın biriyle çıkamayı ister misin?

Do you think governments have the right to censor the Internet?
Sizce hükümetlerin İnternet'i sansürleme hakları var mı?

Do you think that it is important for schools to have Internet access? Why?
Okullarda İnternet erişiminin önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?

Why is it a good idea to have books and magazines published on the Internet?
İnternet'te kitap ve dergi yayınlamak neden iyi bir fikirdir?

Do you think that meeting people is easier than meeting people face to face?
İnternet'te insanlarla tanışmak yüz yüze tanışmaktan daha mı kolay?

Do you think that the Internet will replace Libraries?
Sizce İnternet kütüphanelerin yerini alacak mı?

Is it better to buy online or to go to a shop? Why? 
Alışverişe gitmek yerine online alışveriş yapmak daha mı iyidir?

How has the Internet changed society? 
İnternet toplumu nasıl değiştiriyor?

Followers