What is a leader?
Lider nedir?

Who are the first leaders who come to your mind?
Lider denince aklınıza ilk kim gelir?

What makes those people great leaders?
İnsanları büyük lider yapan nedir?

What are the qualities or characteristics that every leader should have?
Bir liderde bulunması gereken nitelikler veya karakteristik özellikler neler olmalıdır?

Are some people natural leaders and other people natural followers? Why?
Bazı insanlar doğal lider ve bazıları da onların doğal takipçileri midir? Neden? 

What are some of the biggest challenges of leading a country like China?
Çin gibi büyük ülkelere liderlik etmenin zorlukları neler olabilir?

Would you like to be a leader in China? Why or why not?
Çin'de lider olmak ister miydiniz? Neden yada neden değil?

Why do some people think it's a bad thing to always follow other people?
Neden bazı insanlar bir insanı her zaman takip etmenin kötü olduğunu düşünür?

What characteristics does a bad leader have?
Kötü bir liderin karakteristik özellikleri nelerdir?

If you were the leader of your school, what changes would you make?
Okulunuzun lideri olsaydınız ne gibi değişiklikler yapmak isterdiniz?

Followers