What do you think is the most important machine in your life?
Sence hayatındaki en önemli makine nedir?

What do you think was the most important invention in history?
Sence tarihteki en önemli icat nedir?

Which machines do you think make our lives easier?
Sence hangi makineler hayatımızı daha kolaylaştırıyor?

Which machines do you think make our lives more difficult?
Sence hangi makinalar hayatımızı daha zorlaştırıyor?

Which are the most useless machines, the machines we could live without?
Hangi makineler en faydasız olanlarıdır, onlar olmasa da yaşayabiliriz?

If you could invent any machine, what type of machine would you invent?
Bir makine icat edebilseydin hangi tür bir makine icat ederdin?

How big would it be?
Ne kadar büyük olurdu?

Would it be for everyone or only the very rich?
Herkes için mi yoksa sadece zenginler için mi olurdu?

Which machines do you think had one purpose when they were invented, but now have many or different ones?
Sence icat edildiklerinde sadece bir amacı olan ama şimdi çok veya farklı amaçları olan makineler hangileridir? 

What machines do you use everyday in your life?
Hayatında hergün kullandığın makineler hangileridir?

What things can you do faster without using a machine?
Makine kullanmadan daha hızlı yapabileceğin şeyler nelerdir? 

Which machines do you use on a daily basis?
Günlük durumlarda kullandığın makineler nelerdir?

Followers