What do you think are some good manners?
Sence bazı güzel davranışla  nelerdir? 

What do you think are some bad manners?
Sence  bazı kötü davranışlar nelerdir?


Can you think of some good manners that are bad manners in another country?
Bir ülkede iyi davranış iken başka bir ülkede kötü olan bazı davranışlar düşünebilir misin? 

What are the titles of some books on manners? Have you ever read them?
Görgü üzerine bazı kitap başlıkları nelerdir? Bunları hiç okudun mu? 

What are some good manners for using a cell phone?
Telefon kullanımında dikkat edilmesi gereken birkaç görgü kuralı nedir? 

What are some good table manners?
Yemek masasındaki görgü kurallarından bazıları nelerdir? 

What are some good party manners?
Parti görgü kurallarından bazıları nelerdir? 

Is kissing in public good manners?
Halka açık yerlerde öpüşmek güzel bir davranış mı? 

Do you say "hi" to people even if they are strangers? Why? Why not?
İnsanlara yabancı olsalar bile "merhaba" der misin? Neden? Neden demezsin? 

Do you listen to other's people conversations on the street?
Yolda başka insanların konuşmalarını dinler misin? 

Do you think it is good manners to hug or kiss another person in greeting?
Sence biriyle selamlaşırken onu öpmek veya sarılmak iyi bir davranış mıdır? 


Do you honk your horn to people when you drive?
Araba kullanırken insanlara korna çalar mısın? 

Why are manners important?
Görgü kuralları neden önemlidir? 

Do people have more manners now or in earlier times?
İnsanların eskiden mi daha çok görgü kuralı vardı yoksa şimdi mi var? 

Can manners affect your success in life? How?
Hareket tarzınız hayattaki başarınızı etkiyebilir mi? Nasıl? 

What's the best way to teach manners to children?
Çocuklara nasıl hareket edeceklerini öğretmenin en iyi yolu nedir? 

What culture do you think is the most polite? Explain.
En nazik kültürün hangisi olduğunu düşünüyorsun? Açıklar mısın?  

What advice would you give a foreigner visiting your country who would like to show good manners?
Ülkenizde iyi bir tutum sergilemek isteyen yabancı ziyaretçilere ne gibi nasihatlerde bulunmak isterdiniz? 

What things about manners in the USA do you find difficult to adjust to?
Amerikada hareket tarzları konusunda uyulmasını zor bulduğunuz şeyler nelerdir?  

Is there anything about manners in the USA that you prefer to manners in your country?
Hiç Amerikadaki hareket tarzlarını kendi ülkenizdekilere tercih ettikleriniz var mıdır? 

When you walk , what side should you be on?
Yürürken hangi tarafta olmalısın? 

When you are entering an elevator, what should you, do if there are people getting out?
Bir assansöre binerken eğer inen insanlar varsa nasıl davran malısın? 

How closely do you think good manners are related to income and social status?
Sence iyi davranışlarla gelir düzeyi ve sosyal statü ile ne kadar ilişkilidir? 

To what extent is the idea of good manners used to control women's behavior in society?
Hangi açıdan görgü kuralı fikri kadınların toplumdaki davranışlarını kontrol etmek için 
kullanılmaktadır? 

What manners have you found acceptable in here that would be bad manners in your country?
Hangi davranışları senin ülkende kötü iken  burada kabul edilebilir buldun? 

What manners are found only in your country?
Sadece senin ülkende bulunan davranışlar nelerdir? 

Why do we have manners?
Niye hareket tarzlarına/görgü kurallarına sahibiz? 

What are some manners in your country that no longer exist?
Ülkenizde artık var olmayan görgü kurallları nelerdir? 

Do you think staring at somebody that looks totally different from you is good manners?
Sizce sizden tamamen farklı olan birine gözlerini dikip bakmak doğru mu? 

Why do you think people stare
İnsanların dik dik bakması  hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Followers