What do you think of ...?
... hakkında ne düşünüyorsun?

What do you think about ...?
... hakkında ne düşünüyorsun?

How do you feel (about) ...?
...hakkında ne hissediyorsun?

What do you reckon (about) ...?
...ya hangi gözle bakıyorsun? (bakış açın nedir?)

What's your opinion of ...?
... hakkındaki fikrin nedir?

What do you think about that?
Bunun hakkında ne düşünüyorsun?

What are your views on ...?
... üzerine görüşlerin nelerdir?

Where do you stand on ...?
... durumunda hangi noktada bulunuyorsun ?

What would you say to .../if we ...?
... yaparsak ne dersin ?

Are you aware of ...?
... nın farkında mısın?

Followers