What is the purpose of your trip?
Yolculuğunuzun amacı nedir?

Did you pack this bag yourself?
Bu bagajı kendiniz mi hazırladınız?

Please do not leave any bags unattended.
Lütfen bagajlarınızın başından ayrılmayın.

Do you have anything to declare?
Bildirecek her hangi birşeyiniz var mı?

Flight BA645 is now boarding.
BA645 sefer sayılı uçak yolcu almaya başlamıştır.

Flight BA765 has been cancelled.
BA765 sefer sayılı uçuş iptal edilmiştir.

Flight SA543 has been delayed.
SA543 sefer sayılı uçuş rötar yapmıştır.

Would passenger Ahmet Koç please come to ...
Ahmet Koç adlı yolcu lütfen ... ya gelebilir mi?

This is the final call for flight BA222 to.
Bu BA222 sefer sayılı uçuş için son çağrıdır.

... please make your way to Gate 99.
... yolcuları lütfen 99 numaralı çıkış kapısına gelin.

Followers