Warm-hearted / friendly
Sıcak kalpli, Dost canlısı

Good-looking
İyi Görünüşlü

Hard-working
Çalışkan

Bright
Zeki

Generous / Kind
Cömert, Nazik

Full of energy / energetic
Enerjik

Thoughtful / Considerate
Düşünceli

Easy-going
Geçinmesi kolay

Reliable / responsible
Güvenilir

Truthful / honest
Dürüst

Followers