Off the top of my head, I think she's 26.
Atıyorum, sanırım 26 yaşında.

Knowing (the English), he likes football.
İngilizleri tanıyorsak (o da İngiliz olduğuna göre) o futbolu seviyor.

If I had to take a guess, I'd say she's 26.
Tahminde bulunmak gerekirse, 26 yaşında olduğunu söyleyebilirim.

I'd say she's 26.
26 yaşında olduğunu söyleyebilirim.

Chances are she's 26.
Muhtemelen 26 yaşında.

At a guess, I'd say she's 26.
Bir tahmin yaparsak, onun 26 yaşında olduğunu söyleyebilirim.

Probably about 26.
Muhtemelen 26.

We're talking maybe late twenties.
Sanırım yirmili yaşalrının sonlarında.

About 6-ish.
Saat altı gibi.

Around about 6 o'clock.
Yaklaşık saat altı civarında.

Followers