I'd really like / I'd love a day off.
Bir gün tatil yapmayı gerçekten / çok istiyorum.

I wouldn't mind.
Benim için sakıncası yok.

I could do with a...
... olsa fena olmaz.

I could use a...
... kullanabilirim.

What I'd really like / love is a...
İstediğim / gerçekten arzuladığım şey ...

All (that) we need is a day off.
Tüm ihtiyacımız olan bir gün tatil yapmak.

Ideally, what I'd like is a day off.
En çok istediğim bir gün tatil yapmak.

A _____ would be (much) appreciated.
Bir ... (çok) makbule geçerdi.

A _____ would go down well.
Bir .... kabul görürdü.

I'm dying for / longing for...
... için ölüyorum / can atıyorum.

Followers