I'm afarid that's not quite right.
Korkarım ama bu doğru değil.

Actually, I think you'll find that...
Gerçekten, bunu farkedeceğini düşünüyorum.

I'm afraid you're mistaken.
Korkarım sen hatalısın.

I don't think you're right about...
... hakkında haklı olduğunu düşünmüyorum.

Actually, I don't think...
Gerçekten ... olduğunu düşünmüyorum.

No, you've got it wrong.
Hayır, onda yanlışın var.

No, that's all wrong.
Hayır, bunun tümü yanlış.

Rubbish! / You're talking rubbish.
Saçma / Konuştukların saçma. (informal)

Where did you hear that?
Bunu nerden duydun?

If you check your facts, you'll find...
Olgularını gözden geçirirsen, .... olduğunu göreceksin.

Followers