I remember...
... yı hatırlıyorum.

I can (clearly) remember...
... (açıkça) hatırlayabiliyorum.

I'll never forget...
... yı asla unutmayacağım.

As far as I can remember...
Hatırladığım kadarıyla ...


As I recall...
Hatırladığım kadarıyla ...


If I remember correctly...
Doğru hatırlıyorsam ...


If I'm not / Unless I'm - mistaken...
Yanılmıyorsam ...


Now I come to think of it...
Şimdi daha iyi hatırlıyorum ...


I have a vague recollection of...
...yı belli belirsiz hatırlıyorum.


It's on the tip of my tongue.
Dilimin ucunda.

Followers