Don't forget to do it.
Onu yapmayı unutma.

Remember to do it.
Onu yapmayı hatırla.

You will remember to do it.
Onu yapmayı hatırlarsın. (değil mi?)


You won't forget to do it, will you?
Onu yapmayı unutmayacaksın, değil mi ?

Can / Could I remind you to...?
... yı yapman gerektiğini hatırlatabilir miyim?

I'd like to remind you about...
... hakkında hatırlatmada bulunmak istiyorum.


You haven't forgotten about __, have you?
... yı unutmadın, değil mi?


I hope you haven't forgotten to...
Umarım ... yı unutmamışsındır.

Sorry to be a bore but do remember to...
Seni sıkmak istemem ama ... yı hatırlatmalıyım.

May I remind you that..
... yı hatırlatabilir miyim?

Followers