Hi.
Merhaba.

Hello.
Merhaba

How's it going?
Nasıl gidiyor?

How do you do?
Nasılsın?

How's tricks?
Hayat nasıl gidiyor?

Watcha!
Naber! (samimi arkadaşlara)


How are things?
İşler nasıl?

Haven't seen you for ages.
Seni yıllardır görmüyorum.

Great to see you again.
Seni tekrar görmek çok güzel.

Nice to meet you.
Tanıştığımıza memnun oldum.

Followers