It's freezing outside!
Dışarda dondurucu soğuk var.

It's a bit chilly. Wrap up warm.
Dışarsı bir parça üşütüyor. Sıkı giyin.

It's cold.
Hava soğuk.

It's Arctic out there.
Dışarsı kutup gibi.

It's quite fresh - take a jumper.
Hava biraz serin - Bir kazak al.

You can see your breath in the air.
Dışarıda insanın ağzından duman çıkıyor.

It's below zero.
Sıfırın altında.

It must be minus five or more.
Eksi beş yada daha altında olmalı.

It's pretty frosty today.
Bugün dondurucu bir soğuk var.

My car's iced up, it's that cold.
O kadar soğuk ki arabam dondu.

Followers