I'll call you later.
Seni sonra ararım.

Leave a message.
Bir mesaj bırakın.

Hi Mary, it's Bob.
Merhaba Mary, ben Bob'um.

Did you get my message?
Mesajımı aldın mı?

Can I speak to Bob, please?
Bob'la konuşabilir miyim, lütfen?

Hi, John. Where are you?
Merhaba John. Neredesin ?

Thanks for getting back to me.
Bana geri döndüğün için teşekkürler.

Leave a message after the beep.
Bip sesinden sonra mesaj bırakın.

What's your number?
Numaranız nedir?

I'm returning your call.
Sana (geri dönmemi istemiştin) geri döndüm.

Followers