(The UK Government) claims that...
(İngiliz Hükümeti) iddia ediyor ki ...

(The UK Government) alleges that...
(İngiliz Hükümeti) ... olduğunu ileri sürüyor.

They are trying to convince us that...
Bunlar bizi ... olduğuna inandırmaya çalışıyor.


They are asserting that...
... olduğunu iddia ediyorlar.


According to (the government)...
(Hükümet)e göre ...

If (the government) is to be believed...
(Hükümet)in söylediklerine inanırsak ...


If they are to be believed...
Bunlara inanılırsa ...

Supposedly...
İddia edildiğine göre ...

Apparently...
Görünüşte ...

The so-called (success of the project)...
(projenin) sözde başarısı ...

Followers