You must be Susan's husband.
Siz Susan'ın kocası olmalısınız.

How's your wife / friend?
Karınız / Arkadaşınız nasıl?

Nice weather, isn't it?
Hava güzel, değil mi?

What's new?
Son durum ne?

I haven't seen you for ages.
Seni uzun zamandır görmedim.

What have you been up to?
Neler yapıyorsun.

Are you still working for the same firm?
Yine aynı şirkettemi çalışıyorsun?

Have you heard from Jenny recently?
Son zamanlarda Jenny'den haber aldın mı?

What a coincidence!
Ne tesadüf!

Fancy meeting you here!
Seni burada göreceğime dünyada inanmazdım!

Followers