I'm not sure about that!
Bu konuda emin değilim.

You could be right, but...
Haklı olabilirsin, fakat ...

(I'm afraid) I don't agree.
Korkarım aynı fikirde değilim.

I agree up to a point, but..
Bir noktaya kadar sana katılıyorum ama ...

That's an interesting idea, but..
İlginç bir fikir, ama ...

Do you really think..?
Gerçekten ... olduğunu mu düşünüyorsun?

Rubbish! / Nonsense!
Saçma! / Anlamsız!

You can't be serious!
Ciddi olamazsın!

Actually, as a matter of fact. I think..
Doğrusunu söylemek gerekirse ... olduğunu düşünüyorum.

That's not how I see it.
Bu benim bakış açıma uygun değil.

Followers