Well, you see...
Şey, işte ...

Now, let me see.
Şimdi, bir düşüneyim.

Just a moment / Just a second
Bir dakika / Bir saniye

Hang on a moment / second / mo / sec
Biraz / Bir saniye bekle

How shall I put it?
Nasıl söylesem bilemiyorum?

What's the word for it..
Bunun için uygun kelime ...

Now, let me think...
Şimdi, bir düşünürsek ...

Let me get this right...
Hata yapmadan söylemem gerekirse ...

It's on the tip of my tongue..
Dilimin ucunda.

(Now) that's an interesting question...
(Şimdi) Bu ilginç bir soru.

Followers