That wasn't very clever.
Bu çok akıllıca değil.

What were you thinking of?
Aklın nerdeydi?

I bet you wish you hadn't done that.
Bahse girerim bunu yapmamış olmak isterdin.

Why on Earth did you go and do that?
Allah aşkına gidip bunu niye yaptın?

You made a right mess of that.
Gerçekten yüzüne gözüne bulaştırdın.

I wouldn't do that again (in a hurry)
Yerinde olsam bunu bir daha yapmazdım.

Oops!
hoop!

What a total disaster
Tam bir felaket

You put your foot in it (there)
Çok utanç verici.

That was a bit uncalled for.
Biraz çirkin bir davranış.

Followers