Sorry - I didn't hear the alarm clock.
Üzgünüm - Saati duymamışım.

The alarm didn't go off.
Çalar saat çalışmadı.

I slept right through the alarm.
(Çok yorgundum) Alarmı duymamışım.

I had to wait ages for a bus.
Otobüsü çok bekledim.

The bus was late.
Otobüs gecikti.

The traffic was terrible.
Trafik berbattı.

I couldn't find a parking space.
Park yeri bulamadım.

The roads were chockablock.
Yollar tıkabasa doluydu.

I got lost coming here.
Gelirken kayboldum.

It's not an easy place to find.
Burası bulunması kolay bir yer değil.

Followers