I'm (really / so) looking forward to..
(Gerçekten / Öyle ) umut ediyorum ki ...

I can't wait until...
... ya kadar bekleyemiyeceğim.

I'm counting the days till...
... için gün sayıyorum.

Roll on...
... ya kadar zaman geçer.


I've set my heart on...
Saatimi ... ya ayarladım.

I'm saving up to...
Kendimi ... ya saklıyorum.

Sooner or later I'll get round to...
Er ya da geç ... ya vakit ayıracağım.

One day, I'm going to have to...
Bir gün ... yapmak zorunda kalacağım.

I'm trying to put off... as long as I can.
... yı mümkün olduğu kadar çok ertelemeye çalışıyorum.

I'm (really) dreading...
... dan (gerçekten) ödüm kopuyor.

Followers